köttdjur

För ett öppet odlingslandskap

Brännerista Bengta

 

EKOLOGISKA KÖTTDJUR

“Vår tid på jorden – en enda länk i en väldigt lång kedja”

Våra kor hjälper till att hålla det 1000-åriga odlingslandskapet på Linderödsåsen öppet och ljust med sin stora mångfald av växter och djur.

Genom att hålla landskapet öppet gynnar  de därigenom den viktiga biologiska mångfalden och ger oss värdefull mat.

Högalund är självförsörjande på foder och använder inga bekämpningsmedel.

 Högalunds kor är en ras som heter Simmental. Deras färg är rödbrun med vit teckning. Våra kor går i lösdrift under vintern och de kan välja att vara inne, där vi har djupströbädd av halm, eller gå ut och äta i inhägnaden utanför ladugården. Där har korna fri tillgång till ensilage.

Kalvarna föds i februari/mars. De följer sin mamma men kan även gå in i en så kallad kalvgömma dit bara de små kan komma. Där ligger de ofta när de vilar.

De går ute på bete från maj tillsammans med sin flock. Kalvarna har diat sin mamma och ätit gräs. Med små och stora har vi ca 20 djur.

Sedan 2004 bedriver vi ett lantbruk helt utan bekämpnings-medel eller konstgödning.

Brännerista Bengta