gdpr - integritet - kakor

Hantering av dina personuppgifter på kulturvandring.se samt på sociala medier hanterade av Högalunds kulturvandring

 

 

 

 

 Integritetspolicy, Högalunds Kulturvandring

För mig är det självklart viktigt att du ska känna att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Jag tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Högalunds kulturvandring används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy är generell och gäller även digitala kanaler (t.ex. webbplats och sociala medier).

Vad är personuppgifter?

 Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

 

Vilka personuppgifter kan komma att samlas in? 

 När du besöker mina digitala kanaler kan jag komma att samla in uppgifter om dig. Dessa uppgifter kan till exempel utgöras av namn, adress, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, andra identifikationsuppgifter, information om vilka av Högalunds utbud och tjänster du är intresserad eller platsinformation.

Även bilder eller andra filer som du väljer att skicka via e-post eller genom ett formulär är personuppgifter.

Vidare kan Högalunds kulturvandring komma att samla in tekniska data, det kan handla om IP-adress, enhets-ID, typ av webbläsare eller cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du besöker min hemsida, anger dina personuppgifter i formulär, att du kommunicerar med Högalunds kulturvandring i sociala medier, skickar ett mail eller anmäler ditt intresse för att köpa köttlåda, delta i guidade turer, hyra lokal, delta i en tävling eller liknande.

Kakorna då?

Kulturvandring.se har, liksom i stort sett alla kommersiella aktörer, placerat så kallade ”cookies” på hemsidan. Genom dessa cookies kan jag komma att samla in uppgifter om hur du använder min hemsida. Denna data utgör en statistisk grund som jag använder för att förbättra upplevelsen av, och informationen på hemsidan. Om du besöker eller kommunicerar med mig via mina konton i sociala medier kan jag komma att ta emot information rörande din profil på den tredjepartsplattform du valt att använda för att kontakta oss (t.ex. Instagram eller Facebook). Personuppgifterna kommer att behandlas av mig endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra mina rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Högalunds kulturvandring eller mina respektive underbiträden, för följande ändamål.

För att jag ska kunna kontakta dig, kommunicera med dig och tillhandahålla de tjänster/varor du beställt.

För att kommunicera och administrera information och marknadsföringsaktiviteter som nyhetsbrev, tävlingar, erbjudanden med mera.

För marknadsföringsändamål, marknadsföring via post, e-post, mm. Du kan välja bort utskick via mail eller sms genom länk i varje separat utskick.

 För att analysera och förstå vad du som besökare är intresserad av för information och tjänst. Data kan behandlas genom geografisk, demografisk eller plattformsteknisk filtrering, i syfte att kunna bygga en plattform som tillhandahåller den information du som besökare vill ha.

 För att ta fram statistik över användningen av mina digitala kanaler. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra mina digitala kanaler och tekniska plattformar.

 

 

 

 Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

 

Jag behandlar personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra mina åtaganden mot kund, samarbetspartner eller medarbetare, eller då jag har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra mig mot besökare på mina digitala kanaler.
Jag inhämtar ditt samtycke om att spara personuppgifter genom att du aktivt använder och scrollar på min hemsida.

 

 Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

 

 Högalunds kulturvandring kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för bolagets räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistiskt underlag. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att mina samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till vissa personuppgifter. Jag säkerställer att de bolag som hanterar personuppgifter för min räkning har en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder.

 

Högalunds kulturvandring kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polis eller annan myndighet, enbart om det rör utredning av brott, eller om jag av någon annan anledning är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller information som Högalunds kulturvandring behandlar om dig inom ramen för mina digitala kanaler. Mina digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som jag inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

 

Cookies

Jag använder cookies på vår hemsida. En cookie, eller ”kaka”, är en liten textfil som skickas och läses av besökarens webbläsare. Informationen kan bland annat innehålla information om hur man har använt hemsidan och vilken typ av webbläsare som använts. Dessa cookies kan jag komma att använda för att exempelvis få fram statistik kring hur flöden ser ut, vilka sidor du som besökare är intresserad av och göra det enklare att navigera. Jag använder också cookies för att bevara en användares tillstånd på vår hemsida. Högalunds kulturvandring kan använda sig av tredjepartcookies som Google Analytics för att analysera hemsidetrafik, jag använder även Facebooks pixel för att mäta och analysera trafik, samt presentera relevant information för dig som användare. Om du inte vill ta emot cookies kan du stänga av detta i din webbläsare. Då finns dock risk för att hemsidan inte fungerar korrekt.

Rätt till information, feedback och att inge klagomål

Har du synpunkter på hur jag hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta mig genom den mailadress som finns angiven i nästa stycke. Du kan begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt/eller att Högalunds kulturvandring ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall mig på info@kulturvandring.se

Ändring av denna integritetspolicy

 Högalunds kulturvandring kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

2021-03-15

 

 

HÖGALUNDS KULTURVANDRING


 123 021 37 10

 SWISHA FÖR ATT BOKA

QR-kod swishbetalning